www.alarmvanloon.be © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

 

INCERT (afkorting voor INtrusion CERTification) is het nieuw kwaliteitslabel op het gebied van de elektronische bescherming tegen inbraak en diefstal. Dit label wil aan de klant waarborgen dat zijn antidiefstal-installatie van goede kwaliteit is.

Het INCERT-label waarborgt de kwaliteit van het materiaal en de bekwaamheid van de beveiligingsonderneming om performante antidiefstal-installaties te realiseren, aangepast aan de te beschermen goederen en personen. Een aantal producten en beveiligingsondernemingen hebben reeds de INCERT certificatie bekomen. Talrijke producten en beveiligingsondernemingen zullen binnen afzienbare tijd de INCERT certificatie bekomen.

Het initiatief werd genomen door de beroepsverenigingen die actief zijn in de beveiligingssector (AIA, Fedelec, LVMEB en Nelectra) en door de Beroepsvereniging voor de Verzekeringsondernemingen (BVVO).

De verenigingen van installateurs, distributeurs van materiaal, studiebureaus en verzekeraars hebben samen de eisen vastgelegd waaraan het alarmmateriaal, de beveiligingsondernemingen en de antidiefstal-installaties moeten voldoen om het INCERT-label te bekomen.

Wanneer een gecertificeerd bedrijf een installatie plaatst, is deze ontworpen in overeenstemming met precieze technische regels die in relatie staan tot het type van risico dat beschermd moet worden, en wordt ze uitgevoerd en getest door gekwalificeerd personeel, met gecertificeerd materiaal. Bij het einde van het werk brengt de beveiligingsonderneming haar klant op de hoogte van het gebruik van zijn alarmsysteem en bezorgt ze hem een dossier dat alle nodige inlichtingen bevat met betrekking tot het geďnstalleerde systeem, evenals een conformiteitsverklaring (die de verzekeraar kan vragen).

Het INCERT-label, dat eigendom is van het Belgisch Elektrotechnisch Comité (BEC), wordt toegekend door geaccrediteerde onafhankelijke certificatie-instellingen.  Het INCERT-merkcomité legt de certificatieregels vast, mandateert de certificatieinstellingen, waakt over het correcte gebruik van het label en zorgt voor de promotie ervan.

Geleidelijk aan zal het INCERT-label de vrijwillige keuring van installateurs vervangen die de BVVO in de jaren ‘ 80 had georganiseerd.

Op de website  www.incert.be  vindt u de lijst van materiaal en bedrijven die INCERTgecertificeerd zijn.